prihlaska

Žiadosť o získanie občianstva

Občanom Prvej detskej prázdninovej republiky Tralaland 2020 sa môže stať každé dieťa vo veku od 8 do 13 rokov, ktoré si podá po dohode s rodičmi (alebo prostredníctvom nich) žiadosť o získanie občianstva. Žiadosť môžete vyplnením tohto formulára poslať cez internet do prezidentskej kancelárie Tralalandu. Pozor, počet udelených víz je každoročne obmedzený, preto platí pravidlo, kto skôr príde...

Nakoľko sme v dobe internetu, používame plne elektronické prihlášky, aby sme tak šetrili životné prostredie. Preto Vám budeme zasielať začiatkom marca e-mail s internetovým formulárom - detailnou prihláškou, ktorý bude potrebné vyplniť a odoslať nám naspäť do kancelárie. Tak isto od nás v tomto e-maili obdržíte informácie k úhrade. Po splnení všetkých náležitostí Vám v polovici mesiaca máj 2020 zašleme POBYTOVÉ VÍZUM TRALALAND 2020.


Cena za pobyt je 400,- EUR (s DPH).


Prihlasovanie sa na rok 2021 otvoríme
4. januára 2021.